Het DGA salaris: dit moet je weten

Je gaat een bedrijf starten. Hoe gaaf is dat?! Maar nu je die knoop hebt doorgehakt, sta je meteen voor een nieuwe belangrijke keuze: wordt het een eenmanszaak of een bv? In onze praktijk merken we dat veel startende ondernemers afzien van de keuze voor een bv vanwege het ‘verplichte’ DGA salaris. Maar is dat wel terecht? In dit artikel vertelt David Advies je er alles over.

Wanneer ben je DGA?

De afkorting ‘DGA’ staat voor directeur-grootaandeelhouder. Nu is er geen algemeen aanvaarde definitie van wat een DGA is, maar de Belastingdienst merkt je aan als DGA als je:

  • directeur bent van een bv (of een nv); en
  • minimaal 5% van de aandelen in die bv in bezit hebt (dit noemen we ‘een aanmerkelijk belang’)

Het maakt hierbij niet uit welke titel je jezelf geeft. Als je de werkzaamheden van een directeur verricht, word je als directeur aangemerkt.

Let op: als je eigenaar bent van een eenmanszaak of vennoot bent in een vof, ben je dus geen DGA. Als je wel DGA bent, ben je verplicht om jezelf een DGA salaris uit te keren.

Waarom een verplicht DGA salaris?

Als DGA ben je niet alleen eigenaar, maar ook werknemer van de bv. En ben je dus verplicht om een minimumbedrag als salaris te ontvangen. Dit vloeit onder meer voort uit fiscale wet- en regelgeving. Als er namelijk geen verplicht DGA salaris zou bestaan, zou je de volledige winst of een groot deel van de winst als dividend kunnen uitkeren. Maar een dividenduitkering wordt tegen een veel lager tarief belast dan salaris. Daarmee zou je dus belasting en premies kunnen ontduiken.

Het DGA salaris berekenen

De hoogte van het DGA salaris (ook wel het ‘gebruikelijk loon’ genoemd) bereken je als volgt. Het is het hoogste bedrag van de volgende drie opties:

  1. Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.
  2. Het loon van de meest verdienende werknemer van de bv of een verbonden vennootschap.
  3. Een vast bedrag dat jaarlijks door de overheid wordt vastgesteld.

Het DGA salaris in 2023

Het bedrag dat de overheid in 2023 als minimaal DGA salaris heeft vastgesteld is € 51.000. Ter vergelijking: in 2013 was dit nog € 44.000 en in 2022 € 48.000.

Kan je het DGA salaris verlagen?

Nu schrikken veel potentiële DGA’s af van dit minimale bedrag. Want wat als je als startende onderneming nog helemaal niet zoveel winst maakt? Dan kan je ook niet zoveel uitkeren. En als je dat wel zou moeten doen, dan zou je al snel failliet gaan. Wees gerust. Je kunt de Belastingdienst verzoeken om het DGA salaris te verlagen. Het gaat er de Belastingdienst namelijk alleen om dat je niet start met dividend uitkeren voordat je jezelf het minimale bedrag aan salaris hebt uitbetaald. 

Om in aanmerking te komen voor een verlaging moet je wel aannemelijk kunnen maken dat:

  • je het komende jaar niet in staat zal zijn om het verplichte DGA salaris uit te keren
  • een werknemer van de bv in de meest vergelijkbare functie een lager salaris heeft, of 
  • je bv structureel verlieslijdend is.

Tot 2023 bestond er een uitzonderingsregel voor start-ups. Zij mochten gedurende 3 jaar een DGA salaris uitbetalen ter hoogte van het minimumloon. Deze regeling is met ingang van 1 januari 2023 opgeheven. Bv’s die voor die tijd zijn opgericht mogen de uitzonderingsregel nog wel 3 jaar blijven toepassen.

Conclusie

Ja, als je DGA bent ben je verplicht om een redelijk DGA salaris te ontvangen. Maar dit bedrag is niet in steen gebeiteld. Ben je dus een startende ondernemer of is je onderneming verlieslijdend? Dan zijn er mogelijkheden om dit bedrag te verlagen.

Wil je hier meer over weten? Of wil je dat David Advies je helpt met een verzoek aan de Belastingdienst? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag!